Image Slider - Eskapebolino 2020

 • EskapebolInO 2020
  EskapebolInO 2020

Regulamin imprezy

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

serdecznie zaprasza na

VIII edycję EskapebolInO

eskapebolino logo 2020 wektor 1 md blacha 

 

Malcanów, 20 września 2020 r.

 

Regulamin imprezy

1. Organizator i zespół organizacyjny:

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
Kierownik imprezy:     Magda "Szefowa" Maszewska PInO  725
Sędzia Główny:              Marek "White" Białowąs PInO  592
Sekretariat / Biuro:     Agnieszka Maszewska

Budowniczowie tras:

TZ1  - Mariusz Pietrzak "Dzidek" PInO 723
TZ2  - Marek "White" Białowąs PInO  592
TU1  - Wojtek Owczarek 
TU2  - Paweł "Pingwin" Łodziński AInO 0381/2015
TT1  - Stasiek Sobociński
TT2  - Karol Osiak
TP   - Zosia Wiśniewska

TF   - Roman Pietrzak
Trasa Dojściowa – Wojtek Owczarek

Kontakt do organizatorów: magdam87 [at] gmail.com

2. Termin i miejsce:

Niedziela 20 września 2020 r., Malcanów. 
Baza imprezy znajduje się na terenie rekreacyjnym "Plac Zabaw". w Malcanowie. 

Atrakcje dodatkowe:  OGNISKO :) Prosimy o zabranie własnego prowiantu. 

3. Forma:

Zawody odbywają się w dzień. Wszystkie zespoły startują i przychodzą na metę “za jasności”.
Kategorie:

 • TZ - trasa dla zaawansowanych (trudna), mapy znacznie przekształcone, start w zespołach 1-2 osobowych; 2 etapy po około 4 - 5 km; 2x2 pkt do OInO
 • TU - trasa dla średniozaawansowanych, mapy przekształcone, start w zespołach 1-3 osobowych; 2 etapy po około 4 - 5 km; 2x2 pkt do OInO
 • TT - trasa dla niezaawansowanych, mapy nieznacznie przekształcone lub wcale, start w zespołach 1-5 osobowych; 2 etapy po około 3 - 5 km; 2x2 pkt do OInO
 • TP - trasa dla początkujących, mapa nieprzekszatłcona, start w zespołach 1-5 osobowych, 1 etap, około 3-4km, 1x2pkt do OInO
 • TF - trasa familijna dla rodzin z dziećmi (trasa wyznaczona kolorowymi wstążkami z zadaniami do wykonania), 1x2 pkt do OInO

Kategorie TZ oraz TU są zaliczane do Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację (TMWiM).

4. Punktacja i sędziowanie

Zgodnie z regulaminem PTTK.

5. Dojazd

Transportem własnym;
Kierunek -> Plac Zabaw, Malcanów

Komunikacją publiczną;

Dojazd autobusem nr 720 do przystanku Kotliny 01 (2 strefa ZTM)

6. Teren, mapy

Leśny, miejscami wydmowy, miejscami trudno przebieżny i podmokły.
Mapy czarno-białe i kolorowe, topograficzne, orto, biegowe, inne.

7. Zgłoszenia i wpisowe:

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego do 17  września 2019 r. do godz. 23:59. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu 250 zapisanych uczestników. 

>> FORMULARZ ZAPISÓW <<

Wpisowe wynosi:

 • na trasach TZ, TU, TT, TP  – 10 zł od osoby.
 • na trasie TF – 18 zł od zespołu.
 • dla chętnych po trasie TF możliwy jest start na trasie TP - obowiązuje wtedy zniżka 50%na trasę TP

Formy płatności:

 • przelewem na konto

nr konta:  05 2130 0004 2001 0380 3475 0008

tytułem:  [nazwa zespołu], [mail podany przy zapisie]

odbiorca:  Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa

Opłata jest bezzwrotna. 

 • gotówką / BLIKiem w Bazie Zawodów

Wpisowe dla osób zgłoszonych po terminie wzrasta o 50%. Osobom zgłoszonym po terminie organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń (np. może zabraknąć map).
Osoby posiadające bilet wolnego wstępu na VIII EskapebolInO wydany przez MKInO startują bezpłatnie pod warunkiem terminowego zgłoszenia.

8. Start

Harmonogram Zawodów, w tym godzina rozpoczęcia zostaną opublikowane bliżej Zawodów. 

9. Świadczenia

 • komplet map dla każdego uczestnika
 • pamiątkowa naklejka
 • odcisk pieczęci
 • potwierdzenie punktów do odznak PTTK 
 • dyplomy dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii
 • dla spragnionych – woda
 • dla zgłodniałych – coś słodkiego :)
 • dla zziębniętych – ognisko (w kiełbaski i inne łakocie ogniskowe, należy zaopatrzyć się we własnym zakresie)
 • w okolicy Bazy znajduje się plac zabaw

10. Osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

11. Postanowienia końcowe

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Może się nie odbyć w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu!
 • COVID-19: W trakcie Zawodów należy stosować się do aktualnych obostrzeń związanych ze stanem epidemii. W Bazie Zawodów i na śródstarcie prosimy o zachowanie dystansu społecznego i zakrywanie nosa i ust. 
 • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Za szkody poniesione przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń.
 • W trakcie imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu (piwo to też alkohol).
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych w trakcie imprezy.
 • Zgłoszenie się na imprezę jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu wyjazdów organizowanych przez SKPB Warszawa, dostępnego na stronie internetowej SKPB Warszawa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
  Zgłoszenie się na imprezę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dobrowolnie organizatorowi zawodów VIII edycji Eskapebolino w celu realizacji zawodów: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, informacji o przysługujących ulgach wpisowego oraz na upublicznienie na stronie www.skpb.waw.pl imienia i nazwiska na liście startowej, wyników wstępnych i końcowej klasyfikacji zawodów VIII edycji Eskapebolino 2020 przez: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Smoczej 27,01-048 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000108052, NIP 527-24-04-895, REGON 011569906 (SKPB Warszawa) w celu organizacji imprezy VIII edycji Eskapebolino 2020. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie przygotowania i realizacji zawodów oraz po ich zakończeniu, jednak nie dłużej niż do dnia rozliczenia imprezy.
 • Rozumiemy, jako organizatorzy zawodów VIII edycji Eskapebolino 2020, że osoba zgłaszająca, wypełniająca <<Formularz zapisów>> jako kapitan zespołu i podająca swoje dane osobowe i kontaktowe, dysponuje upoważnieniem do reprezentowania, umieszczenia i upublicznienia imion i nazwisk uczestników z zespołu w ramach zawodów VIII Eskapebolino 2020.
 • A tak na zakończenie zawodów, dla tych, co każdą chwilę chcą wykorzystać do kontaktu z przyrodą, ZAPRASZAMY do pomocy przy „sprzątaniu” zdejmowaniu lampionów, które na czas trwania imprezy zostaną powieszone dla Was.


Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w niedzielę 20 września.

Zespół organizacyjny.

 

Tags: